258-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 258-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка неопходне  опреме за реализацију пројекта информатичког повезивања зграда Клиничког центра Војводине са извођењем радова на санацији мреже информационог развода у кругу комплекса “Клиничког центра Војводине“ са  угрдањом унутрашњих инсталација и пројектним активностима

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNA-DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 2 KONKURSNA-DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 2

IZMENA 3 KONKURSNA-DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

DODATNO POJAŠNJENJE 3

IZMENA 4 KONKURSNA-DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE 2

odluka o obustavi 258-18-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA