76-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 76-14-O – Физичко обезбеђење Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

 DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

DODATNO POJAŠNJENJE 3

DODATNO POJAŠNJENJE 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ