ЈН 111-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 111-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за испитивањe поремећаја хемостазе и инфламаторних процеса на апаратима PATFAST и HEMOCHRON SIGNATURE, за потребе Ургентног центра Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 111-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 111-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 111-14-О