JН 97-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 97-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка болесничких кревета за интензивну негу са температурним листама- 12 комада  за потребе Клинике за неурологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАпозив за подношење понуда 97-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација 97-14-О

Додатно појашњење за ЈН 97-14-О

Додатно појашњење 2 за ЈН 97-14-О

Додатно појашњење 3 за ЈН 97-14-О

Додатно појашњење 4 за ЈН 97-14-О

Додатно појашњење 5 за ЈН 97-14-О

Додатно појашњење 6 за ЈН 97-14-О

Додатно појашњење 7 за ЈН 97-14-О

ИЗМЕНА КД за ЈН 97-14-О

Kонкурсна документација 97-14-О СА ИЗМЕНОМ

Kонкурсна документација 97-14-О СА ИЗМЕНОМ 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 97-14-O

ИЗМЕНА КД 2 за ЈН 97-14-О

Обавештење понуђачима о поднетом ЗЗП

Обавештење понуђачима о поднетом ЗЗП Medico line 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 97-15-O