ЈН 151-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 151-14-о

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка дволуменских централних катетера за хемодијализу/плазмаферезу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 151-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 151-14-О

Додатно појашњење бр. 1 за 151-14-О

ИЗМЕНА КД за ЈН 151-14-О

Конкурсна документација за ЈН 151-14-О- Измена бр. 1

Додатно појашњење бр.2 за 151-14-О

Додатно појашњење бр.3 за 151-14-О

ИЗМЕНА КД 2 за ЈН 151-14-О

Конкурсна документација за ЈН 151-14-О- Измена бр. 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 151-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 151-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 151-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 151-14-О, п.6