ЈН 192-14-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 192-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за лапароскопију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 192-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 192-14-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 192-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 192-14-О

Измена бр. 1 Конкурсне документације за ЈН 192-14-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 192-14-О

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 192-14-О

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 192-14-О

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (партија 3)

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-14-О, п.19