ЈН 09-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 09-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованих лекова ван Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 09-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 09-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 09-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 09-15-О, п.3

Обавештење о обустави пartije 2, ЈН 09-15-О