ЈН 04-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 04-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка алергена за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 04-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 04-15-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 04-15-O

ИЗМЕНА Конкурсна документација за ЈН 04-15-О

ИЗМЕНА КД 04-15-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 04-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04-15-О