ЈН 05-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 05-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 05-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 05-15-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 05-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 05-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 05-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 05-15-О, п.4

Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 05-15-О

Обавештење о обустави пartije 5, ЈН 05-15-О

Обавештење о обустави пartije 6, ЈН 05-15-О