ЈН 79-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 79-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсиколошку и ДНК лабораторију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 79-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 79-15-O

 Додатно појашњење за ЈН 79-15-О

ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 79-15-O

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 79-15-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 79-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 79-15-О, п.15

Обавештење о обустави пartijе, 1 ЈН 138-15-О

Обавештење о обустави пartijе, 2 ЈН 138-15-О

Обавештење о обустави пartijе, 3 ЈН 138-15-О