220-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 220-13-П – Сервисирање магнетне резонанце произвођача „GE Healtcare“ у оквиру Центра за радиологију, Клиничког центра Војводине

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања (члан 36.)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

konkursna dokumentacija 220-13-P

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PP BEZ O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 220-13-P

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

 

 

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ