Месец: септембар 2013.

153-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 153-13-O  – Сервис и одржавање система за припрему воде на Дијализи и у котларницама КЦВ   ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 153-13-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ

150-13-M

ЈАВНА НАБАВКА: 150-13-M – Превођење дизел ел. агрегата МТУ у припадајућу ел. инсталацију за аутоматско стартовање ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 150-13-O ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

196-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 196-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат RAPIDPOINT RP500, за потребе Ургентне лабораторије и Клинике за анестезију и интензивну терапију, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ

161-13-O

ЈАВНА НАБАВКА:  161-13-O – Спуштање плафона   ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 161-13-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA 161-13-O ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: DODATNO POJAŠNJENJE 1  DODATNO

195-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 195-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат BFT, за потребе Ургентне лабораторије, у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА: Обавештење о покретању поступка ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација

148-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 148-13-O  Партија 1.   Сервис и одржавање УПС уређаја за потребе КЦВ   Партија 2. Набавка и уградња акумулатора за централни УПС на ГАК-у   ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA

166-13-M

ЈАВНА НАБАВКА: 166-13-M – Сервисирање, одржавање и поправке клима уређаја различитих врста и произвођача за потребе ОЈ КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 166-13-M ИЗ МЕНЕ И ДОПУНЕ

149-13-О

ЈАВНА НАБАВКА: 149-13-О – Замена изолационих трансформатора са контролницима изолације   ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 149-13-O Konk DOK 149-13-O ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

212-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 212-13-П – Сервисирање опреме за хлорисање „HLOROGEN“ (постројење за производњу хлора) и АДС –а систем за аутоматско дозирање хлора у води који се налази у Клиничком центру Војводине.   ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)   ДОКУМЕНТАЦИЈА

160-13-M

ЈАВНА НАБАВКА: 160-13-M – Услуге атестирања вентила сигурности за потребе КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 160-13-M ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА

Top