Месец: септембар 2013.

ЈН 197-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 197-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат PATHFAST за потребе Oдељења интензивне терапије, у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна

ЈН 193-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 193-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за анти дијабететску службу (ADS) за потребе Центра за лабораторијску медицину, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка

JН 191-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 191-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за aпарат EUROIMMUN за потребе Центра за лабораторијску медицину, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација

147-13-О

ЈАВНА НАБАВКА: 147-13-О – Грађевинско занатски радови на објекту Клинике за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине.   ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 147-13-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ЈН 194-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 194-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка RIQUAS контроле (спољна контрола квалитета), за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива OБАВЕШТЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА: Обавештење о покретању поступка ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за JН

ЈН 182-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 182-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка наставка за URLICH CT за пацијента за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива  OБАВЕШТЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА: Обавештење о покретању поступка ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за JН 182-13-П ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

220-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 220-13-П – Сервисирање магнетне резонанце произвођача „GE Healtcare“ у оквиру Центра за радиологију, Клиничког центра Војводине   ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања (члан 36.)   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA konkursna dokumentacija 220-13-P ODLUKA O DODELI

ЈН 215-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка два мониторинг билатерална апарата за прикупљање и приказивање електроенцелограмских сигнала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за JН 215-13-П OБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА: Обавештење о

211-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 211-13-п ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Сервисирање опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ДОКУМЕНТАЦИЈА: KONK DOK PREG

208-13-M

ЈАВНА НАБАВКА: 208-13-M – Сервис и одржавање фотокопир апарата за потребе Клиничког центра Војводине   ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMANTACIJA 208 13-M OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Top