Месец: јануар 2015.

ЈН 275-14-О

ЈАВНА НАБАВКА:   Добра бр. 275-14-O – Сервисирање и замена ласера на апарату за ДНК, Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику, Клиничког центра  Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак.   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA

претходно обавештење за храну

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ: претходно обавештење за набавку хране ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Претходно обавештење за набавку хране

претходно обавештење за сервисирање медицинске опреме

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ: претходно обавештење за сервисирање медицинске опреме ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Претходно обавештење за набавку резервних делова за медицинску опрему и услуга сервисирања мед.опреме 

prethodno obaveštenje

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ: претходно обавештење за набавку лож уља ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Претходно обавештење за набавку мазута

24-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: услуга одржавања и надоградње постојећег програмског информационог система КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 24-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

273-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: 273-14-O – Рачунарска опрема ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 273-14-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 (izmene su markirane žutom bojom i zelenim

JН 21-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 21-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка протеза дојке за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 21-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 21-15-O Kонкурсна документација за ЈН 21-15-O-измена 1. ИЗМЕНА КД

ЈН 12-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 12-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала за максилофацијалну хирургију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 12-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 12-15-О Конкурсна документација за ЈН 12-15-О-Измена 1. ИЗМЕНА КД

ЈН 16-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 16-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуде 16-15-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 16-15-O Конкурсна документација

ЈН 17-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 17-15-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка JН 17-15-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 17-15-П Одлука

Top