Месец: јул 2015.

ЈН 182-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 182–15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка нерегистрованих лекова ван Листе лекова,  за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 182-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 182-15-О Додатно појашњење за ЈН 182-15-О  Обавештење

78-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: 78-15-O – Сервис и оджавање медицинске опреме произвођача“ Тoshiba Medica Systems Corporation“ и „Agfa Healthcare“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 78-15-O Izmena (1) KONKURSNA DOKUMENTACIJA 78-15-O

162-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Добра бр. 162-15-O – Набавка горива за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 162-15-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (1) OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 176-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка лапароскопских инструмената за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 176-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 176-15-O Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-15-О    

ЈН 173-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 173-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман акутног можданог удара и компликација ендоваскуларних процедура за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 173-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН

133-15-П

ЈАВНА НАБАВКА:Санација подне плоче у објекту Централне кухиње КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА:преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PP BEZ OBJAVLJIVANJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 133-15-P ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

150-15-M

ЈАВНА НАБАВКА:услуге текућег одржавања  телефонске централ Ericsson MX/ONE TS и телефонске централе Tenovis Integral 55E, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 150-15-M OBAVEŠTENJE O

ЈН 168-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 168-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Б Листе лекова,  за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 168-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 168-15-O    

151-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: сервисирање и одржавање свих пумпи и електромотора, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:потупак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 151-15-M –  OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

152-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:сервис и одржавање инјектор система произвођача „Ulrich i Acist Medical“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 152-15-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

Top