Месец: јануар 2016.

претходно обавештење

  претходно обавештење за сервисирање,  одржавање и набавку резервних делова за медицинску опрему инсталирану у Клиничком центру Војводине ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Претходно обавештење за набавку резервних делова за медицинску опрему и услуга сервисирања мед.опреме – Copy (2)

претходно обавештење

  претходно обавештење за услуге чишћење и одржавањa хигијене у ОЈ Клиничког центра Војводине ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Претходно обавештење за набавку услугу чишћења

13-16-O

ЈАВНА НАБАВКА: 13-16-O – Осигурање имовине и запослених Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 13-16-O IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 1 odluka o dodeli ugovora

07-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 07-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка Уретротом сета – 1 ком за потребе Клинике за урологију Клиничког центра Војводине  ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 07-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација 07-16-O ИЗМЕНА Kонкурсне документације 07-16-O  ИЗМЕНА

05-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 05-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка апарата за ћелијску сепарацију у оквиру трансплатације матичних ћелија хематопоезе и за спровођење терапијске измене плазме код болесника са тромбозном тромбоцитопенијском пурпуром ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН

ЈН 11-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 11-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова-oktenidin, fenoksietanol 1000ml (1mg/g+20mg/g) за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 11-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 11-16-O Одлука о додели

ЈН 10-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 10-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова ван Листе лекова за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине за потребе Националног програма вантелесне оплодње ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН

09-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 09-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка заштитног материјала за растварање цитостатика за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 09-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 09-16-O Одлука о додели уговора за ЈН

JН 04-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 04-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ЕКГ и лабораторијског папира за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 04-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 04-16-O Додатно појашњење за ЈН 04-16-O  Odluka

JN 03-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 03-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за Force Triad апарат за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 03-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 03-16-O Odluka o dodeli ugovora

Top