Месец: септембар 2016.

198-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:198-16-O – сервисно одржавање са укљученим резервним деловима за апарат у ангио сали AXIOM ARTIS DFA, CT skener SOMATOM SENSATION 64 и CT skener DEFINITION FLASH 256 ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA

ЈН 215-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ceтова за торакалну дренажу  за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 215-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 215-16-O Додатно појашњење бр. 1 Додатно појашњење бр.

ЈН 213-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка игала за биопсију и аспирацију коштане сржи за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 213-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 213-16-O odluka-o-dodeli-ugovora-213-16-o Обавештење о закљученом

ЈН 216-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка подлога за хемокултуру и хемикалија за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 216-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 216-16-O Додатно појашњење бр. 1 за

214-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 214-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала предвиђеног за примену континуираних дијализних/плазмаферетских процедура за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 214-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 214-16-O Додатно појашњење бр. 1

201-16-P

ЈАВНА НАБАВКА:201-16-П – сервис и одржавање магнетне резонанце, произвођача „GE HEALTHCARE“ ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак са објављивањем позива ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС odluka o dodeli 201-16-P obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

197-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:197-16-M – дозиметријска контрола извора јонизујућег зрачења ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 197-16-M ODLUKA O DODELI UGOVORA 197-16-M obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

210-16-P

ЈАВНА НАБАВКА: 210-16-П – сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „ACOMA“ ВРСТА ПОСТУПКА:преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Obaveštenje o pokretanju postupka KONKURSNA DOKUMENTACIJA -210-16-П ODLUKA O DODELI UGOVORA 210-16-P obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

209-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:209-16-M  – дежурна служба за интервенције по позиву у периоду од 15-07 часова  ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 209-16-M ODLUKA O DODELI UGOVORA 209-16-M obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

ЈН 212-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 212-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 212-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 212-16-O

Top