Месец: јун 2018.

140-18-О

ЈАВНА НАБАВКА: 140-18-О- Сервис и одржавање опреме произвођача „WINTERHALTER“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

148-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:148-18-М – Материјал за кројачку радионицу ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 148-18-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 155-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 155-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за неурохирургију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 155-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 155-18-O  OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 155-18-О Обавештење

122-18-О

Јавна набавка: 122-18-O – Израда Плана о заштити од пожара са Планом евакуације Врста поступка: отворени поступак Документи везани за оглас: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

128-18-M

Јавна набавка: 128-18-М – Сервис, одржавање и поправка фрижидера, замрзивача и расхладних комора на објектима Клиничког центра Војводине Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности Документи везани за оглас: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 128-18-M OBAVEŠTENJE O

137-18-P

ЈАВНА НАБАВКА: 137-18-П – Реконструкција дела објекта телефонске централе за потребе формирања простора за пријемно одељење Клиничког центра Војводине са потребним рушењем старог бетонског бункера кобалтног зрачења ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU

ЈН 144-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 144-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 144-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација

ЈН 146-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 146-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе клиничке ПЦР дијагностике Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 146-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за

ЈН 145-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 145-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе обдукционе сале и хистолошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 145-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна

ЈН 143-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 143-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе ДНК лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 143-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:  Kонкурсна документација

Top