Месец: октобар 2018.

ЈН 264-18-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 264-18-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка рукавица за негу и  подлога за ВАСТ/АLERT апарат за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка за ЈН 264-18-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 264-18-П

150-18-О

ЈАВНА НАБАВКА: 150-18-O – Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача „INTERACOUSTICS“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

246-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 246-18-O -Извођење непредвиђених радова на разводу медицинских гасова, сигнализаторима стања медицинских гасова и додатних грађевинско-архитектонских и електроенергетских радова у објекту  Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA

263-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:263-18-O – Израда пројектне документације реконструкције објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и трансплантациону хирургију и Клинике за анестезију и интензивну терапију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA

260-18-О

ЈАВНА НАБАВКА:260-18-О – Израда пројектне документације реконструкције Клинике за интерне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE

261-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:261-18-O – Израда пројектне документације реконструкције Клинике за урологију, Клинике за максилофацијалну и оралну хирургију, Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију и Лабораторијског одељења за нуклеарну медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV

257-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:  Услуге бр. 257-18-O – Израда пројеката реконструкције и адаптације објекта Поликлинике Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU

262-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:262-18-O – Израда пројектне документације реконструкције Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ИЗМЕНА 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

JН 259-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 259-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка система за затварање феморалне артерије колагеном и церебралних катетера за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 259-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН

169-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:169-18-O – Поправке и побољшање ефикасности система за климатизацију, грејање и вентилацију у ендоскопском кабинету, просторији за рендген, две биохемијске лабораторије, просторије за смештај УПС уређаја у Ургентном центру и у простору Центра за радиологију Клиничког центра Војводине  ВРСТА

Top