ЈН 27-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 27-19-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за гасне анализаторе, апарате PFA-100, ADVIA 2120 и FISH анализе за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 27-19-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 27-19-ОС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 27-19-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 27-19-ОС, партије 1, 3, 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 27-19-ОС, партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 27-19-ОС, партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-19-ОС, уговор бр.1 партија 1,3,4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-19-ОС, уговор бр.1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-19-ОС, уговор бр.1 партија 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-19-ОС, уг. бр.2 п.3

Обавештење о закљученом уг. ЈН 27-19-ОС, уг. бр.3 п. 1,4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-19-ОС,уговор бр.2 п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-19-ОС, уг.бр.2 партија 2

Обавештење о закљученом уг. ЈН 27-19-ОС, уг. бр.1 п. 1,3,4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-19-ОС, уг.бр.3 партија 2

Обавештење о закљученом уг. ЈН 27-19-ОС, уг. бр.5 п. 1

Обавештење о закљученом уг. ЈН 27-19-ОС, уг.бр.6 п. 1,3,4