Месец: септембар 2019.

224-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 224-19-O – Сервис FAN COIL система у Клиничком ценнтру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворен поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

234-19-P

ЈАВНА НАБАВКА: 234-19-П – Набавка опреме у циљу реализације програма „Раног откривања саркопеније на територији Јужнобачог и Сремског округа у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину“ ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Odluka

ЈН 249-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 249-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка убодног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 249-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 249-19-O Додатно појашњење бр. 1

ЈН 248-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 248-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка упредене свиле за потребе операционих сала у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 248-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 248-19-O Odluka o dodeli

245-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА: 245-19-OС – Физичко обезбеђење објеката Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNE DOKUMENTACIJA 245-19-OС Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

228-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 228-19-О – Сервис ВРВ система у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

227-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 227-19-O – Сервис клима комора у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 250-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 250-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 250-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 250-19-O ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 250-19-O Додатно

ЈН 242-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 242-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе клиникe за инфективне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 242-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација – ИНФЕКТИВНА (Autosaved) Додатно појашњење

163-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 163-19-П – Лична заштитна средства за ангио салу-дводелне оловне кецеље, оловне наочаре са дуплом заштитом ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top