ЈН 157-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 157-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за отворену и лапароскопску хирургију за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 157-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА157-15-О Конкурсна документација

 Додатно појашњење за ЈН 157-15-O бр.1

Додатно појашњење за ЈН 157-15-O бр.2

Додатно појашњење за ЈН 157-15-O бр.3

157-15-О Конкурсна документација-ИЗМЕНА (измена се односи на количину за ставку 1 у партији 13 – клипсеви)

Додатно појашњење за ЈН 157-15-O бр.4

Додатно појашњење за ЈН 157-15-O бр.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 157-15-О, п.12