ЈН 158-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.23ЈАВНА НАБАВКА БР: 158-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинског материјала за ендоскопске процедуре Ургентног центра у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 158-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА158-15-O Конкурсна документација

 Додатно појашњење за ЈН 158-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН158-15-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.24

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 158-15-О, п.25