Месец: август 2014.

JN 172-14-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 172-14-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка нерегистрованог лека ван Д Листе лекова – kolistin 1.000.000 i.u., за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 172-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 172-14-O  

ЈН 56-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 56-14-М Набавка потрошног материјала за Службу одржавања рубља – кројачка радионица Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 56-14-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

181-14-П

ЈАВНА НАБАВКА: 181-14-П – Радови на I спрату Клинике за васкуларну и трансплатациону хирургију- неопходни радови ради отклањања штете од пожара. ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.став 1.Тачка 3.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

108-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: 108-14-O – Набавка хране за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Konkursna dokumentacija 108-14-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

126-14-M

ЈАВНА НАБАВКА Услуге бр. 126-14-M – редован сервис и сервис по позвиву aутоматских врата произвођача Tormax, Kaba, Came за потребе Клиничког центра Војводине подељена по партијама, како следи: редован сервис и сервис по позвиву aутоматских врата произвођача Tormax, редован сервис

JН 173-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 173-14-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка ендопротеза за хемиартопластику зглобова за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 173-14-М ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за

165-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: 165-14-M – Вршење услуге стручног надзора за радове, за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику, Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 165-14-M

163-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: 163-14-M –Израда пројектне документације Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 163-14-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 174-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 174-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка течних и чврстих хемикалија за потребе свих лабораторија у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 174-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 174-14-О Обавештење о закљученом

ЈН 170-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 170-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат CENTAUR XP, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 170-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна

Top