Месец: септембар 2014.

207-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: радови на систему за грејање са заменом кондеза и парних цеви на деоницама: вешерај-котларница; котларница-неурологија-психијатрија КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 207-14-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 OBAVEŠTENJE

ЈН 187-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  187-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка лабораторијског стакла за потребе свих лабораторија у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 187-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 187-14-О  Обавештење о закљученом

JН 202-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат MINI VIDAS за потребе Ургентне лабораторије у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 202-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна

JН 206-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 206-14-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка система за имуноелектрофeрезу за потребе Клинике за неурологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка JН 206-14-П Обавештење о закљученом уговору за ЈН 206-14-П

ЈН 203-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 203-14-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка услуге консултативних прегледа хематолошких патохистолошких биопсија за потребе Центра за патологију и хистологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 203-14-М ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација

JН 201-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 201-14-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме за потребе центра за патологију и хистологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 201-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 201-14-О Измена бр. 1 Конкурсне

180-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: набавка опреме за потребе Клинике за психијатрију у оквиру КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 180-14-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN – PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

182-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: набавка флаширане воде, у балонима за потребе Ургентног центра КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 182-14-M DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 192-14-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 192-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за лапароскопију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 192-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 192-14-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 192-14-О Додатно

JН 188-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 188-14-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала за вакуум аистиране биопсије дојки за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка JН 188-14-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 188-14-П Одлука о додели

Top