Месец: новембар 2015.

ЈН 233-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 233-15-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  ВРСТА ПОСТУПКА:  поступак јавне набавке мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 233-15-М ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 233-15-M  Odluka o dodeli ugovora 233-15-M Обавештење о закљученом уговору за

JN 230-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: 230-15-O – сервис и одржавање медицинске опреме: плазма стерилизатори, произвођача „Johnson&Johnson“ и лепилице, произвођача „HAWO“, за потребе Ургентног центра, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 230-15-O

JN 131-15-M

ЈАВНА НАБАВКА:  131-15-M – прикључење подстанице Н2О(азот субоксид) Одељења операционих сала – хирургија, на подстаницу медицинских гасова, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 131-15-M

ЈН 236-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 236-15-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка етанола апсолутног па 1л за спољашњу употребу за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:Јавна набавка мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 236-15-M ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 236-15-M Додатно

ЈН 234-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 234-15-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе операционе сале Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 234-15-М ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 234-15-M

ЈН 232-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 232-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 232-15-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 232-15-O  Odluka o dodeli ugovora

ЈН 229-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 229-15-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за краниотом произвођача Aesculap за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ЈН 229-15-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН

JH 228-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 228-15-O  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за мониторинг систем за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 228-15-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 228-15-O  Odluka o dodeli ugovora 228-15-O  Обавештење о

ЈН 178-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:    Услуге бр. 178-15-O – сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Медела“ и „Cusa Excel“, за потребе Клиничког центра Војводине ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Медела“ и „Cusa Excel“, за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА

Top