Месец: новембар 2015.

215-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:Набавка намирница за исхрану болесника, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 215-15-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 3 Izmena

ЈН 202-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 202-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурснa документацијa за ЈН 202-15-O Odluka o

ЈН 238-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 238-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нересорптивног полиамида и полипропилена за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 238-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 238-15-O Додатно појашњење за ЈН 238-15-O  Додатно

235-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: сервисирање BMS (систем управљања и одржавања зграде) и софтвера Total Observer ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 235-15-M DODATNO POJAŠNJENJE 1 odluka o dodeli 235-15-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

ЈН 241-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 241-15-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сонди по Blakemoru за потребе Ургентног центра Клиничког Центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 241-15-M ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 241-15-M Odluka o

JН 242-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 242-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка тестере за обдукционе сале, са припадајућим прибором, за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН

ЈН 243-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 243-15-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка кожних стаплера за потребе Ургентног центра Клиничког Центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 243-15-М ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 243-15-M  Odluka o dodeli ugovora 243-15-M

ЈН 245-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 245-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка уградног остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуде 245-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 245-15-O ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 245-15-O

JН 240-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 240-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за PCRm2000rt анализатор, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 240-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за

ЈН 239-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  239-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка капа, каљача и маски за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда ЈН 239-15-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 239-15-O Odluka o dodeli ugovora 239-15-O  Обавештење о

Top