Месец: јун 2017.

106-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:106-17-M – Месечни преглед и одржавање лифтова “Schindler” ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 106-17-M DODATNO POJAŠNJENJE 1 odluka o dodeli 106-17-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 113-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 113-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за спровођење аферезе матичних ћелија хематопоезе и терапијске измене плазме за апарат ,,Optia“, и сетова за терапијску измену плазме за апарат ,,Haemonetics“ за потребе КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив

JН 112-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 112-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 112-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 112-17-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 112-17-O  Додатно

ЈН 115-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 115-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјал за подршку ендоваскуларног третмана интракранијалних анеуризми са широким вратом – стентови за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ЈН 114-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 114-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка медицинских средстава за отворену и лапараскопску хирургију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 114-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 114-17-O Odluka o dodeli Ugovora

110-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:110-17-М –Материјал за кројачку радионицу ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 110-17-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

95-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:95-17-O – Сервис и одржавање CTG апарата произвођача „Gima”, „Agilent”, „Hewlett Packard” мења се и гласи 95-17-O – Сервис и одржавање CTG апарата, подељена по партијама: Партија 1- Сервис и одржавање CTG апарата произвођача „Bionet “ Партија 2- Сервис и одржавање

ЈН 116-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 116-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – ibrutinib,  капсулa 140mg за потребе клинике за хематологију Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 116-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за

105-17-М

ЈАВНА НАБАВКА:105-17-M – Набавка машинских склопова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 105-17-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU партија 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

90-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:90-17-O – Сервис опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“ ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 90-17-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA 90-17-O odluka o dodeli 90-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top