ЈН 180-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 180-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 180-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 180-20-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 180-20-O

Odluka o dodeli ugovora 180-20-O

Обавештење о обустави за партију 25 ЈН 180-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.47

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.1,2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.39,52

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.4,11,13,14,15,27,28,30,49

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.3,10,16,18,19,23,24,26,29,32,42

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.17,36

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.8,9,43,44,46

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.33,34,35,37,40

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.7,20,45,48,50,51

Обавештење о закљученом уговору ЈН 180-20-O, п.38