Месец: јун 2014.

ЈН 129-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 129-14-О Периодична контрола, одржавање и сервис дизел електричних агрегата у Клиничком центру Војводине са 24 часовним даљинским надзором и телефонском доступношћу ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 129-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

ЈН 143-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 143-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске пластике za анестезију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 143-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 143-14- Додатно појашњење бр. 1 за ЈН

JН 142-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 142-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 142-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 142-14-О Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 142-14-О Додатно

ЈН 123-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 123-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 123-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 123-14-О Конкурсна документација за ЈН 123-14-О – измена 1. ИЗМЕНА

66-14-П

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 66-14-P  – сервис и одржавање стерилизатора различитих произвођача СТЕРИВАП (Чешка) и УДОНО (Јапан), за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.1.1))   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 141-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 141-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка хемикалија за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 141-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 141-14-О Конкурсна документација за ЈН 141-14-О – измењена ИЗМЕНА КД

ЈН 140-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 140-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала за вакуум аистиране биопсије дојке за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 140-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 140-14-О Додатно појашњење бр. 1

ЈН 106-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 106-14-О набавка материјала за одржавање хигијене, за потребе Клиничког центра Војводине     ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 106-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

ЈН 138-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 138-14-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка потрошног материјала за потребе свих лабораторија у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 138-14-М ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 138-14-М Додатно

ЈН 150-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 150-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апаратe KRYPTOR BRAHMS, за потребе Ургентне лабораторије на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН

Top