JН 142-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 142-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 142-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 142-14-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 142-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 142-14-О

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 142-14-О

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 142-14-О

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 142-14-О

Додатно појашњење бр. 6 за ЈН 142-14-О

Конкурсна документација за ЈН 142-14-О – Измена 1

ИЗМЕНА КД бр.1 за ЈН 142-14-О

Конкурсна документација за ЈН 142-14-О – Измена 2

ИЗМЕНА КД бр. 2 за ЈН 142-14-О

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕЊУ  УГОВОРА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.25

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.26

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.27

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.28

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.29

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.30

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.32

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.34

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.35

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-14-О, п.37