Месец: септембар 2014.

ЈН 171-14-О

ЈАВНА НАБАВКА:  Радови на адаптацији централне кухиње, санација термомашинских инсталација  и  и извођење нове електроинсталације у Служби за исхрану, Клиничког центра Војводине, подељене по партијама:   1.Партија: Адаптација централне кухиње – Болничка кухиња 2.Партија: Радови на санацији термомашинских  инсталација и

JN 196-14-P

ЈАВНА НАБАВКА: 196-14-P – набавка две радне станице и проширење капацитета PACS,  за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Obaveštenje o pokretanju postupka POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ – набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012)   НАРУЧИЛАЦ КЛИНИЧКИ  ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад (www.kcv.rs) ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО   Врста предмета: Добра   За добра и

ЈН 190-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 190-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова – бензилпеницилин прашак за ињекцију, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 190-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 190-14-О

JН 189-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 189-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат MINI VIDAS BLUE за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 189-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна

ЈН 176-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка нересорптивног шавног материјала, хемостатика и воска за кости за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 176-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 176-14-O Измена бр. 1

183-14-М

ЈАВНА НАБАВКА:радови на свим инсталацијама КЦВ-а, у периоду од 15-07 – хитне интервенције ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 183-14-M OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

ЈН 175-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  175-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ресорптивног шавног материјала и шавних сетова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 175-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 175-14-O Обавештење о закљученом уговору

JН 197-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 197-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка ендопротеза кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 197-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 197-14-O Додатно појашњење бр.

ЈН 195-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 195-14-О – Радови на адаптацији Клинике за инфективне болести (замена прозора, адапатција купатила и молерски радови на левом крилу Клинике), Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:    Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Konkursna dokumentacija

Top