43-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 43-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијске анализаторе, FISH анализе и апарат EUROIMMUN за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 43-18-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 43-18-ОС

ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 43-18-ОС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 43-18-ОС

Обавештење о обустави пartijе, 12 ЈН 43-18-ОС

Обавештење о обустави пartijе, 20 ЈН 43-18-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 43-18-ОС,п 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 43-18-ОС,п 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 43-18-ОС,п 3,18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 43-18-ОС,п 4,13,15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 43-18-ОС,п 5, 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 43-18-ОС,п 6,8,9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 43-18-ОС,п 7,11,14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 43-18-ОС,п 16,19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 43-18-ОС,п 17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.1 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.1 партија 5,10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.1 партија 6,8,9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.1 партија 16,19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.1 партија 3,18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.1 партија 4,13,15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.1 партија 7,11,14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.1 партија 17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.2 партија 9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.2 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.2 партија 10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.3, партија 6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.2 партија 18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.2 партија 14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.2 партија 16,19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.3 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.2 партија 13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.4 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.4 партија 14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.3 партија 16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.4, партија 9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.3 партија 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-18-ОС, уговор бр.5 партија 6