Месец: јануар 2014.

JН 25-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 25-14-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављиваља позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка JН 25-14-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 25-14-П ОДЛУКА

ЈН 22-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 22-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса за апарат РОТЕМ, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 22-14-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 22-14-О Обавештење о закљученом уговору за ЈН

ЈН 09-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 09-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате PENTRA 60 и ABX MICROS CRP200, за потребе Ургентне лабораторије у оквиру Ургентног центра, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда

ЈН 10-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 10-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате CD3700, ARCHITECT C8000, i2000, ci4100+Litijum и TDX, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење

ЈН 12-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 12-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате GA 3, MINDRAY BC 5380 и  CENTAUR XP, за потребе Центра за лабораторијску медицину и  Ургентне лабораторије Ургентног центра, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА

ЈН 11-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 11-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате XPAND Dimension и Hydrasis 2 Scan, за потребе Центра за лабораторијску медицину и  Ургентне лабораторије Ургентног центра, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив

ЈН 06-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 06-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат агрегометар MULTIPLATE, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 06-14-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 06-14-О

ЈН 05-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 05-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат ELECSYS 2010, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 05-14-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 05-14-О

JН 04-14-О

Додатно појашњење 1 за ЈН 04-14-OЈАВНА НАБАВКА БР: 04-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате Mini Vidas, Mini Vidas Blue, Sysmex XS500i, Thrombotrak Solo, за потребе Центра за лабораторијску медицину и  Ургентне лабораторије Ургентног центра, Клиничког центра Војводине

JН 18-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 18-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка сетова за терапијску измену плазме за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 18-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 18-14-О Додатно појашњење број 1 за

Top