Месец: октобар 2014.

ЈН 222-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 222-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованог лека ван Листе лекова – kolistimetat-natrijum 1.000.000ij, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 222-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 222-14-О Обавештење о

ЈН 219-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 291-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Листе лекова – tramadol 50mg и mesalazin supozitorija 500mg, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 219-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за

ЈН 213-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 213-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 213-14-О Додатно појашњење

JН 211-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 211-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме – стерео микроскоп за рад са гаметима  и ласер за аблацију зоне pellucide за потребе Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење

ЈН 212-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 212-14-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка интрођусера за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 212-14-М ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 212-14-М Додатно појашњење бр. 1 за ЈН

ЈН 220-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 220-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка ендопротеза кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 220-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 220-14-O Обавештење о закљученом

JН 215-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенса LITHIUM за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 215-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 215-14-О Обавештење о

210-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: набавка и уградња кабловских дистрибутивних разводних ормара на фасадама објеката у КЦВ-у ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONK. DOK. 210-14-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 191-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 191-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка хемикалија за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 191-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 191-14-О Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 191-14-О Додатно појашњење

208-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: допунско обучавање за рад са изворима јонизујућег зрачења и дозиметријска контрола јонизујућег зрачења за потреба КЦВ-а, подељена у 2 партије партија 1.: допунско обучавање за рад са изворимма јонизујућег зрачења, оспособљавање за спровођење мера заштите, периодичне обнове знања

Top