ЈН 247-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 247-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме за потребе лабораторије на Клиници за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 247-13-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 247-13-O

Додатно појашњење 247-13-П (1)

Додатно појашњење 247-13-П (2)

Додатно појашњење 247-13-П (3)

Додатно појашњење 247-13-П (4)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.18 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 247-13-О, п.12