221-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 221-20-M – Сервис штампача и мултифункцијских штампача

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

218-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача “Millenium“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o obustavi

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

211-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање медицинске опреме „STRYKER“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

196-20-М

ЈАВНА НАБАВКА: 196-20-М – Одржавање и поправка сплит, каналских и мулти фреонских клима система за хлађење/грејање објеката Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI 196-20-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

212-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање апарата за проточну цитометрију произвођача „Partec“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

210-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање инкубатора произвођача „Labotect“.

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 404-1-110/19-96 Кохлеарни имплантати

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-331-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-510-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр.21-22-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр.21-55-4-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр.21-217-5-ЦМ

ЈН 213-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 213-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 213-20-O

Одлука о додели уговора за ЈН 213-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 213-20-O

 

 

ЈН 207-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 207-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – eptifibatid за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 207-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 207-20-О

Odluka o obustavi 207-20-O

Обавештење о обустави за ЈН 207-20-O

 

 

JН 202-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за дијализу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 202-20-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 202-20-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 202-20-O

ИЗМЕНА Kонкурсна документација за ЈН 202-20-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 202-20-O

Одлука о додели уговора за ЈН 202-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 202-20-O, п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 202-20-O, п.1

 

 

Top