ЈН 215-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме, универзални болнички сетови-понта типа УБС 2212, за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 215-20-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација – 215-20-О

Odluka o dodeli ugovora 215-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-20-O

 

220-20-0

ЈАВНА НАБАВКА: 220-20-O – Технички пријем објекта Клинике за интерне болести

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP za JN

Odluka o dodeli

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

187-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 187-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме  произвођача SÖRING-Немачка

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

224-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 224-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „ELLEX“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI 224-20-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

223-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 223-20-О – Преглед, испитивање, монтажа и пуштање у рад са уградњом неопходних резервних делова медицинске опреме на Клиници за гинеколигију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI 223-20-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 404-1-110/20-3 Oригинални и иновативни лекови

 


Обавештење о закљученом уговору бр. 20-341-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-342-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-343-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-344-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-345-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-423-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-448-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-449-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-597-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-648-4-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-651-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-649-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-19-5-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-35-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-72-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-119-4-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-120-6-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-149-4-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-271-7-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-272-5-ЦМ

ЈН 214-20-ОП

ЈАВНА НАБАВКА БР: 214-20-ОП

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сонди за радиофреквентну технику и сонди за microwave технику у циљу реализације Програма унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 214-20-OП

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 214-20-OП

Odluka o dodeli ugovora 214-20-OP

Обавештење о закљученом уговору ЈН 214-20-OП, п. 1

Обавештење о обустави за партију 2 ЈН 214-20-О

 

 

209-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 209-20-М – Документација неопходна за добијање дозволе Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије за употребу мобилног мамографа, у циљу реализације пројекта „Прва мамографија“.

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 208-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 208-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имунохроматографских тестова за одређивање дрога за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру  Клиничког центра Војводине – токсиколошка лабораторија

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 208-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 208-20-O

Одлука о додели уговорa y поступку ЈН бр. 208-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 208-20-O

 

 

 

219-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање опреме произвођача “Zimmer“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА  ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top