ЈН 404-4-110/20-30 Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно,сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-476-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-477-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-479-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-478-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-511-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-602-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-604-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-77-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-109-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-290-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-291-4-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-292-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-297-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-333-4-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-391-5-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-431-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-448-5-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-602-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-601-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-600-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-680-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-706-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-930-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-931-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 22-153-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 22-240-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 22-239-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 22-241-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 22-238-ЦМ

ЈН 404-1-112/20-57- Предмет јавне набавке је електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месецa

ЈАВНА НАБАВКА:  ЈН 404-1-112/20-57- Предмет јавне набавке је електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месецa

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

225-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Израда пројектне документације реконструкције Клинике за урологију, Клинике за максилофацијалну и оралну хирургију, Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију и Лабораторијског одељења за нуклеарну медицину и за потребе адаптације објекта број 11 Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 225-20-O

Odluka o obustavi

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP za JN

ODLUKA O DODELI II

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 404-1-110/20-23 Oригинални и иновативни лек – Dimetilfumarat

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-379-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-451-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-650-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-71-4-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-176-5-ЦМ

ЈН 404-4-110/19-61 Цитостатик са листе Б и листе Д Листе лекова – Citarabin 500 mg

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-371-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-435-3-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-486-4-ЦМ

164-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 164-20-O Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 164-20-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN 222-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 222-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2

226-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 226-20-M – Мобилна телефонија

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 226-20-M

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 217-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 217-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за периферну атеректомију и периферну тромбектомију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 217-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 217-20-O

Odluka o dodeli ugovora 217-20-O

Обавештење о закљученом уговору 217-20-О,п.1,2

 

ЈН 216-20-OС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-20-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка Flow цитометар -акутна леукемија за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 216-20-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 216-20-ОС

Odluka o dodeli 216-20-OS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 216-20-ОС

Обавештење о закљученом уговору ЈН 216-20-ОС, уговор бр.1

 

Top