186-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 186-19-М – Одржавање и поправка возила са заменом резервних делова

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

Odluka o dodeli

195-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 195-19-O – Извођење радова на објекту Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине, Нови Сад ламеле Б и Ц

ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

ЈН 193-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 193-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала предвиђеног за континуиране процедуре за апарат Мултифилтер и раствора за превенцију коагулације за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 193-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 193-19-O

 

 

 

ЈН 194-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 194-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за укључење и искључење пацијената на диајлизи за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 194-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 194-19-O

 

 

176-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 176-19-M – Сервис штампача, факс апарата и фотокопира

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

185-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 185-19-M – Мобилна телефонија

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

100-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 100-19-O – Набавка опреме и eлектронске базе података у циљу реализације програма „Раног откривања саркопеније на територији Јужнобачог и Сремског округа у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину“.

ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

JН 189-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 189-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова ван Листе лекова-aflibercept и hemin, humani за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 189-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 189-19-О

Одлука о додели уговора за п. 1 и обустава за п. 2

Обавештење о обустави за партију бр. 2 ЈН 189-19-О

 

 

ЈН 188-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 188-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка опреме за потребе реализације  Програма ране мобилизације критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 188-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 188-19-O

Odluka o dodeli ugovora 188-19-O

 

 

ЈН 182-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 182-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованoг лека ван Листе лекова-ibrutinib за потребе Клинике за хематологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 182-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 182-19-O

Одлука о додели уговора за ЈН 182-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 182-19-O

 

 

Top