290-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 290-19-O – Сервис и поправка електрокаутера произвођача „VALLEYLAB TIPO HEALTCARE – US“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

ЈН 300-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 300-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 300-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 300-19-О

 

 

 

ЈН 299-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 299-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованoг лека ван Д Листе лекова – morphine hydrochloride trihydrate 4 mg/ml за потребе Клинике за анестезију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда за ЈН 299-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација за ЈН 299-19-O

 

 

 

ЈН 302-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 302-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка трака за хируршки третман уринарне инконтиненције за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 302-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 302-19-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 302-19-O

 

273-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 273-19-О – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја апарата за које не постоји техничка подршка

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 303-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 303-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка система за инфузију за инфузиону пумпу Volumat Agilia за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење понуда за ЈН 303-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација за ЈН 303-19-O

 

 

274-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 274-19-O – Сервис и поправка ЕКГ апарата произвођача  „CONTECT“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

297-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 297-19-O – Сервисирање медицинске опреме по хитном поступку и опреме којој истиче гарантни рок

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMETACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

DODATNO POJAŠNJENJE 3

298-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 298-19-O – Стручни надзор у пројекту санације и реконструкције објекта Клинике за интерне болести Клиничког центра Војводине 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

292-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање система за припему воде на дијализи Ургентног центра и котларници

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Top