ЈН 03-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 03-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованих лекова са Б Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 03-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 03-15-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 03-15-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 03-15-О

ИЗМЕНА Конкурсна документација за ЈН 03-15-О

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 03-15-O

Додатно појашњење бр.3 за ЈН 03-15-O

ИЗМЕНА бр. 2 Конкурсне документација за ЈН 03-15-О

ИЗМЕНА КД број 2 за ЈН 03-15-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 03-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.24

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.25

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.26

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.28

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.29

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.31

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.32

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.33

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.34

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.35

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.36

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.37

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.38

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.39

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.40

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.41

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.42

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.43

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.44

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.45

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.46

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.47

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.48

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.49

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.50

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.51

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.52

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.53

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.54

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.55

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.56

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.57

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.58

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.59

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.60

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.61

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.62

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.63

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.64

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.65

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.66

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.67

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.68

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.69

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-15-О, п.70

Обавештење о обустави пartije 27, ЈН 03-15-О

Обавештење о обустави пartije 30, ЈН 03-15-О